Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 34

1. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadamia Państwa zaproszone na konferencję, o której mowa w art. 23, i wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych:

a)  o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia;

b)  o dacie wejścia w życie niniejszej konwencji;

c)  o notyfikacjach, oświadczeniach i innych komunikatach przewidzianych w tej konwencji;

d)  o zaistnieniu sytuacji, o których mowa w art. 28 ust. 4 i 5.

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadamia Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych o wnioskach skierowanych do niego zgodnie z art. 29 oraz o wszelkich informacjach otrzymanych od Umawiających się Państw na temat rewizji niniejszej konwencji.