Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XVII
STATUS ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki stanowią integralną część niniejszej Konwencji. Wszelkie odniesienia do niniejszej Konwencji obejmują załączniki.