Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XVIII
PODPISANIE

Niniejsza Konwencja jest otwarta do podpisu dla wszystkich Państw przed jej wejściem w życie.