Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XIX
RATYFIKACJA

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez Państwa-Sygnatariuszy, zgodnie z ich procedurą wewnętrzną.