Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XX
PRZYSTĄPIENIE

Każde Państwo, które nie podpisało niniejszej Konwencji przed jej wejściem w życie, może do niej przystąpić w dowolnym późniejszym czasie.