Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XXI
WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie po upływie 180 dni od dnia złożenia u depozytariusza sześćdziesiątego piątego dokumentu ratyfikacyjnego, lecz w żadnym przypadku nie wcześniej niż 2 lata po jej otwarciu do podpisu.

2. Dla Państw, których dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia zostały złożone u depozytariusza po wejściu w życie niniejszej Konwencji, wejdzie ona w życie trzydziestego dnia po złożeniu przez nie do dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.