Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XXII
ZASTRZEŻENIA

Artykuły niniejszej Konwencji nie podlegają zastrzeżeniom.

Załączniki niniejszej Konwencji nie podlegają zastrzeżeniom niezgodnym z jej przedmiotem i celem.