Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych

Artykuł 51

Żadna Umawiająca się Strona nie będzie mogła zwolnić się sama ani zwolnić innej Strony Umawiającej się od odpowiedzialności, ciążącej na niej samej albo na innej Umawiającej się Stronie za naruszenia przewidziane w poprzednim artykule.