Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 3

1. Wykonując swoje funkcje konsularne urzędnik konsularny uprawniony jest do zwracania się:

a) do kompetentnych władz administracyjnych i prawnych swojego okręgu;

b) do kompetentnych władz centralnych, administracyjnych oraz prawnych Państwa przyjmującego, w sprawach dotyczących jego okręgu konsularnego, w zakresie dopuszczalnym przez praktykę tego Państwa.

2. W przypadku każdego pisemnego kontaktu z tymi władzami mogą one żądać, aby dokonane zostało tłumaczenie na jeden z oficjalnych języków Państwa przyjmującego.