Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 6

1. Urzędnik konsularny będzie niezwłocznie powiadomiony przez kompetentne władze Państwa przyjmującego, jeżeli w obrębie jego okręgu konsularnego jakikolwiek obywatel Państwa wysyłającego będzie podlegał jakimkolwiek środkom ograniczającym jego wolność przez wspomniane władze.

2. Niezwłocznie umożliwiane będą przez właściwe władze wszelkie kontakty między urzędnikiem konsularnym, a obywatelem Państwa wysyłającego, który jest aresztowany lub zatrzymany w inny sposób niż w wyniku ostatecznego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej. Urzędnik konsularny jest uprawniony do odwiedzenia go i rozmawiania z nim. Prawa, o których mowa w niniejszym ustępie będą egzekwowane zgodnie z prawem Państwa przyjmującego, jednakże pod warunkiem, że wspomniane prawo umożliwi pełną realizację celów, zamierzonych prawami niniejszego ustępu.

3. Niezwłocznie umożliwiane będą wszelkie kontakty między urzędnikiem konsularnym, a obywatelem Państwa wysyłającego, który jest aresztowany lub zatrzymany w obrębie swojego okręgu konsularnego w wyniku ostatecznego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, wziąwszy pod uwagę regulamin miejsca zatrzymania. Z uwzględnieniem niniejszych ograniczeń urzędnik konsularny ma prawo, zawiadomiwszy właściwe władze, odwiedzać tego obywatela oraz prowadzić z nim rozmowy, w tym rozmowy prywatne.