Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 11

Urzędnik konsularny może otrzymywać do przechowania takie sumy pieniędzy, dokumenty oraz wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą być przekazywane jemu przez obywateli Państwa wysyłającego lub w ich imieniu.