Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 12

1. Urzędnik konsularny uprawniony jest do przyjmowania takich oświadczeń, które mogą być wymagane przez prawo Państwa wysyłającego, w szczególności gdy dotyczy to obywatelstwa.

2. Równocześnie, w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z prawem Państwa przyjmującego, jest on uprawniony do legalizacji lub poświadczenia dokumentów zgodności podpisów, legalizacji lub poświadczenia dokumentów i tłumaczenia tych dokumentów zwłaszcza w celu w jakim zostały przygotowane przed władzami Państwa przyjmującego.