Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 13

1. Urzędnik konsularny uprawniony jest do:

a) opracowywania lub rejestrowania dokumentów dotyczących urodzin bądź śmierci obywateli Państwa wysyłającego lub innych dokumentów dotyczących stanu cywilnego swoich obywateli;

b) udzielania ślubów, pod warunkiem, że przynajmniej jedna ze stron jest obywatelem Państwa wysyłającego, że żadna ze stron nie jest obywatelem Państwa przyjmującego i że nie ma w prawie Państwa przyjmującego niczego co mogłoby uniemożliwić udzielenie ślubu przez urzędnika konsularnego.

2. Wystawianie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 a) nie będzie włączało wyjątków od żadnego obowiązku przewidzianego prawem Państwa przyjmującego.