Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Rozdział III
Mienie

Artykuł 17

1. Kompetentne władze Państwa przyjmującego, gdy tylko będą wiedziały poinformują właściwego urzędnika konsularnego:

a) o śmierci każdego obywatela Państwa wysyłającego w obrębie jego okręgu konsularnego;

b) o istnieniu w tym okręgu konsularnym mienia, w stosunku do którego urzędnik konsularny może mieć prawo do reprezentowania interesów zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału.

2. Urzędnik konsularny jeżeli będzie pierwszym, który będzie wiedział o takiej śmierci lub istnieniu takiego mienia podobnie poinformuje kompetentne władze Państwa przyjmującego oraz innych zainteresowanych urzędników konsularnych o ile taka ewentualność pojawiłaby się.