Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 21

1. Jeżeli urzędnik konsularny korzysta z prawa pełnomocnictwa przewidzianego Artykułem 20, może on interweniować w celu ochrony lub zabezpieczenia interesów osoby, którą uprawniony jest reprezentować, z uwzględnieniem postanowień ustępu 1 Artykułu 23. Może on na przykład żądać od władz administracyjnych czy sądowych Państwa przyjmującego opieczętowania własności, usuwania pieczęci jak również sporządzania spisu.

2. W przypadku gdzie przepisy Artykułu 20 nie mają zastosowania, urzędnik konsularny Państwa, którego zmarły był obywatelem, może pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem Państwa przyjmującego interweniować w tym samym zakresie oraz z uwzględnieniem postanowień ustępu 1 Artykułu 23 celem ochrony i zabezpieczenia tej własności. Jednocześnie może on podejmować działania gdy wykonawcy testamentu nie będą obecni ani reprezentowani.