Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 22

Urzędnik konsularny korzystając z praw pełnomocnictwa przewidzianych przepisami Artykułu 20, może z uwzględnieniem postanowień ustępu 2 Artykułu 23 oraz pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem Państwa przyjmującego również objąć swą kontrolą i zarządzać mieniem w takim samym zakresie jak gdyby pełnomocnictwo zostało na niego nałożone przez tego obywatela o ile inna osoba mając równe lub większe prawa nie podjęła już koniecznych kroków w tym celu.