Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 30

1. Gdy statek Państwa wysyłającego znajdzie się w porcie Państwa przyjmującego bądź zakotwiczy na wodach terytorialnych lub wewnętrznych tego Państwa, właściwy urzędnik konsularny będzie mógł, gdy tylko statek otrzyma pozwolenie wejścia do portu, wejść samemu na pokład tego statku bądź wysłać tam swojego przedstawiciela.

2. Kapitanowi i członkom załogi zezwala się na komunikowanie się z urzędnikiem konsularnym. Mogą oni udać się do urzędu konsularnego, o ile będzie na to wystarczający czas przed odpłynięciem statku. Jednak jeżeli władze Państwa przyjmującego będą uważały, że nie ma wystarczająco dużo czasu, niezwłocznie powiadomią one o tym właściwego urzędnika konsularnego.