Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 34

1. Urzędnik konsularny może załatwiać ubezpieczenia lekarskie kapitana i członków załogi statku Państwa wysyłającego, włączając w to leczenie szpitalne, nawet po zwolnieniu z pracy.

2. Jednocześnie może on organizować powrót do kraju każdej takiej osoby.