Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 37

1. O ile nie będzie to niemożliwe, urzędnikowi konsularnemu z przyczyn związanych z pilnością sprawy powinno się w odpowiednim czasie udostępnić wstępną informację tak, aby umożliwić mu obecność kiedykolwiek gdy władze Państwa przyjmującego udadzą się na pokład statku wykonując postanowienia Artykułu 36.

2. We wszystkich wypadkach gdzie władze Państwa przyjmującego podejmą działania zgodnie z Artykułem 36, udostępnią one urzędnikowi konsularnemu pełną informację o tym co się wydarzyło.

3. Postanowienia niniejszego Artykułu nie będą stosowały się do rutynowych kontroli celnych dotyczących zdrowia publicznego, regulacji portowych, towarów niebezpiecznych oraz kontroli imigracyjnej.