Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 40

1. Jeżeli ani kapitan, ani armator, ani firmy ubezpieczeniowe bądź ich agenci nie będą w stanie podjąć działań w tym celu, właściwy urzędnik konsularny może jako przedstawiciel armatora podjąć we współpracy z władzami oraz zgodnie z prawem Państwa przyjmującego te same działania w stosunku do każdego statku, części statku lub ładunku, których dotyczy ustęp 1 Artykułu 39, tak jak byłby to zrobił armator gdyby był obecny.

2. Przedmioty należące do takiego statku lub ładunku nie będą podlegały przepisom celnym lub opłatom importowym o ile nie zostaną one przetransportowane na brzeg w celach użytkowych bądź konsumpcyjnych w granicach Państwa przyjmującego. Władze Państwa przyjmującego mogą jednakże, jeśli uznają to za właściwe, zażądać zabezpieczenia interesów skarbu Państwa przyjmującego w stosunku do przedmiotów czasowo znajdujących się w Państwie przyjmującym.