Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 43

Postanowienia niniejszej Konwencji nie będą miały wpływu na inne obowiązujące porozumienia międzynarodowe, w których Państwa te uczestniczą.