Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 44

1. Urzędnik konsularny oprócz funkcji konsularnych zabezpieczanych niniejsza Konwencją, uprawniony jest do pełnienia wszelkich innych funkcji nałożonych na niego przez Państwo wysyłające, które nie są zabronione prawem Państwa przyjmującego, lub co do których nie wyrażono zastrzeżeń przez to Państwo.

2. W każdym przypadku, w którym niniejsza Konwencja przewiduje pełnienie przez urzędnika konsularnego konkretnej funkcji, to czy i w jakim zakresie urzędnik konsularny będzie mógł pełnić taką funkcję, pozostanie do decyzji Państwa wysyłającego.

3. Żadna Umawiająca się Strona nie może żądać w oparciu o niniejszą Konwencję prawa dla urzędnika konsularnego do pełnienia na terytorium innej Umawiającej się Strony żadnej funkcji, której nie zezwala ona aby urzędnik konsularny tej Strony ją pełnił.