Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Artykuł 49

Załączniki do niniejszej Konwencji stanowią jej integralna część.