Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 50

1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu przez Państwa członkowskie Rady Europy. Zostanie ona poddana ratyfikacji bądź zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną złożone u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie 3 miesiące od daty złożenia piątego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3. W odniesieniu do Państwa sygnatariusza ratyfikującego lub zatwierdzającego następnie niniejsza Konwencję, wejdzie ona w życie 3 miesiące od daty złożenia jej dokumentu ratyfikacyjnego bądź zatwierdzającego.