Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 51

1. Po wejściu w życie niniejszej Konwencji, Komitet Ministrów Rady Europy może w drodze jednomyślnego głosowania zadecydować o przyłączeniu się do niej przez każde Państwo europejskie nie będące członkiem Rady Europy.

2. Takie przystąpienie dokonane zostanie poprzez złożenie u Sekretarza Generalnego Rady Europy dokumentu przystąpienia, który wejdzie w życie 3 miesiące od daty jego złożenia.