Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 54

Każda Umawiająca się Strona, może oświadczyć, drogą notyfikacji Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, że zgodziła się z jedną lub więcej Umawiających się Stron rozszerzyć zakres pewnych ustaleń niniejszej Konwencji w stosunku do ich wzajemnych stosunków. Takiej notyfikacji będzie towarzyszył tekst rozpatrywanego porozumienia.