Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 2

Organizacja stała obejmuje:

a. Konferencję ogólną przedstawicieli Członków,

b. Radę Administracyjną w składzie opisanym w artykule 7-mym,

c. Międzynarodowe Biuro Pracy pod kierunkiem Rady Administracyjnej.