Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 10

1. Do działalności Międzynarodowego Biura Pracy należeć będzie zbieranie i udzielanie wszelkiego rodzaju informacji, dotyczących międzynarodowego uregulowania położenia robotników i warunków pracy, a w szczególności badanie spraw, które mają być przedłożone pod obrady Konferencji w celu zawarcia konwencji międzynarodowych, oraz przeprowadzenie wszelkich specjalnych ankiet, nakazanych przez Konferencję lub przez Radę Administracyjną.

2. Z zastrzeżeniem dyrektyw, jakich mogłaby mu udzielać Rada Administracyjna, Biuro:

a. będzie przygotowywać dokumentacje, dotyczące rozmaitych kwestyj na porządku obrad sesyj Konferencji;

b. będzie dostarczać rządom, na ich żądanie i w miarę swoich środków, wszelkiej odpowiedniej pomocy w związku z opracowywaniem ustawodawstwa na podstawie postanowień Konferencji, jako że też celem ulepszenia praktyki administracyjnej oraz systemów inspekcji;

c. będzie wypełniać, zgodnie z przepisami obecnej Konstytucji, obowiązki przypadające mu odnośnie skutecznego wykonywania konwencji;

d. będzie redagować i wydawać w takich językach, jakie Rada Administracyjna uzna za właściwe, wydawnictwa traktujące o zagadnieniach przemysłu i pracy, mających znaczenie międzynarodowe.

3. Poza działalnością w tym artykule wyszczególnioną do Biura należeć będzie w ogóle wykonanie wszelkiej władzy i czynności, które Konferencja lub Rada Administracyjna uzna za stosowne mu powierzyć.