Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 12

1. Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie współpracowała, w ramach Konstytucji niniejszej, z każdą ogólną organizacją międzynarodową, mającą za zadanie koordynować działalność organizacyj o charakterze publiczno-międzynarodowym, posiadających zadania specjalne, oraz z organizacjami o charakterze publiczno-międzynarodowym, posiadających zadania specjalne w pokrewnych dziedzinach.

2. Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie mogła czynić właściwe kroki, aby przedstawiciele organizacyj o charakterze publiczno-międzynarodowym brali udział bez prawa głosu w jej rozprawach.

3. Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie mogła czynić wszelkie kroki, aby, gdy jej się to wyda pożądane, zasięgnąć zdania uznanych międzynarodowych organizacyj nie rządowych w tej liczbie międzynarodowych organizacyj pracodawców, pracowników, rolników i spółdzielców.