Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Rozdział II
Działalność

Artykuł 14

1. Rada Administracyjna ustali porządek dzienny sesyj Konferencji po zbadaniu wszystkich propozycyj, uczynionych przez rządy poszczególnych Członków albo przez jakąkolwiek organizację reprezentatywną wskazaną w art. 3 lub też przez jakąkolwiek publiczną organizację międzynarodową, co do spraw, które powinny być wniesione na porządek dzienny.

2. Rada Administracyjna ustali przepisy celem zapewnienia gruntownego, technicznego przygotowania i dostatecznej konsultacji Członków głównie zainteresowanych, za pomocą przygotowawczej Konferencji technicznej lub wszelkimi innymi sposobami przed uchwaleniem przez Konferencję jakiejkolwiek konwencji lub zalecenia.