Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 15

1. Dyrektor Generalny będzie pełnił obowiązki Sekretarza Generalnego Konferencji i będzie obowiązany przesłać porządek dzienny każdej sesji na cztery miesiące przed otwarciem tej sesji każdemu z Członków i za ich pośrednictwem delegatom nie-rządowym, jeżeli ci już zostali wyznaczeni.

2. Sprawozdania odnośnie każdego punktu porządku dziennego winny być wysłane tak, by doszły do Członków na czas, aby pozwolić im na dokonanie dostatecznego ich zbadania przed Konferencją. Rada Administracyjna sformułuje przepisy celem wykonania niniejszego postanowienia.