Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 18

Konferencja może dołączyć do komisyj, które tworzy, doradców technicznych, bez prawa głosowania.