Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 29

1. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zakomunikuje raport Komisji śledczej Radzie Administracyjnej i każdemu z Rządów zainteresowanych w danym sporze i zajmie się jego opublikowaniem.

2. Każdy z Rządów zainteresowanych winien w terminie trzymiesięcznym zawiadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, czy przyjmuje lub nie zalecenia w sprawozdaniu Komisji zawarte, oraz w razie, jeżeli się na nie nie godzi, czy chce poddać spór Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości.