Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 31

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotycząca skargi lub sprawy jakiejkolwiek, przedłożonej mu zgodnie z artykułem 29, nie podlega apelacji.