Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 38

1. Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie mogła zwoływać takie konferencje regionalne oraz ustanowić takie instytucje regionalne, jakie się jej wydadzą pożyteczne, dla osiągnięcia celów i zamierzeń Organizacji.

2. Uprawnienia, funkcje i działalność konferencyj regionalnych będą normowane przepisami, sformułowanymi przez Radę Administracyjną i przedłożonymi przez nią Ogólnej Konferencji do zatwierdzenia.