Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Rozdział IV
Różne przepisy

Artykuł 39

Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie posiadać pełną osobowość prawną, a w szczególności zdolność:

a. do zawierania umów;

b. do nabywania majątku ruchomego i nieruchomego i rozporządzania nim;

c. do występowania na drodze sądowej.