Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 40

1. Międzynarodowa Organizacja Pracy korzysta na terytorium każdego ze swych Członków z przywilejów i immunitetów, jakie są jej potrzebne dla osiągnięcia swych celów.

2. Delegaci na Konferencję, Członkowie Rady Administracyjnej jako też Dyrektor Generalny i urzędnicy Biura korzystają również z przywilejów i immunitetów, jakie im są potrzebne do niezależnego wykonywania swych funkcyj w związku z Organizacją.

3. Te przywileje i immunitety będą wyszczególnione w osobnej umowie, jaka zostanie sporządzona przez Organizację celem przyjęcia przez Członków.