Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Artykuł 21

Po otrzymaniu dokumentów ratyfikacyjnych, dokumentów przyjęcia lub przystąpienia bądź notyfikacji o wystąpieniu z Organizacji Rząd-depozytariusz powiadomi o tym wszystkie Umawiające się Strony oraz Sekretarza Generalnego Organizacji.