Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy

Artykuł 3

Umawiające się Strony oświadczają, ze nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych, i że roszczeń takich nie będą wysuwać również w przyszłości.