Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych

Artykuł 15

Państwa uzgodnią między sobą klasę, do której powinni należeć szefowie ich misji.