Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Genewska o morzu pełnym

Państwa, będące Stronami niniejszej Konwencji,

pragnąc skodyfikować normy prawa międzynarodowego dotyczące morza pełnego,

uznając, że Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie prawa morskiego, która odbyła się w Genewie w dniach od 24 lutego do 27 kwietnia 1958 r., przyjęła następujące postanowienia jako ogólnie wyrażające ustalone zasady prawa międzynarodowego,

zgodziły się na następujące postanowienia: