Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Genewska o szelfie kontynentalnym

Państwa, będące stronami niniejszej Konwencji, zgodziły się na następujące postanowienia: