Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Genewska o szelfie kontynentalnym

Artykuł 9

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.