Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja antydopingowa

Artykuł 19

Sekretarz Generalny notyfikuje Stronom, innym państwom członkowskim Rady Europy, innym państwom stronom Europejskiej konwencji kulturalnej oraz państwom, które uczestniczyły w opracowywaniu niniejszej konwencji, i każdemu państwu, które przystąpiło lub zostało zaproszone do przystąpienia do konwencji:

a. o każdym podpisie złożonym zgodnie z artykułem 14,

b. o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia oraz deklaracji przystąpienia, zgodnie z artykułem 14 lub 16,

c. o dacie wejścia w życie niniejszej konwencji zgodnie z artykułem 15 lub 16,

d. o każdej informacji, jaka napłynęła na podstawie artykułu 9,

e. o każdym sprawozdaniu przygotowanym zgodnie z postanowieniem artykułu 12,

f. o każdej propozycji poprawki i każdej przyjętej poprawce zgodnie z artykułem 13 i o dacie, z którą poprawka wchodzi w życie,

g. o każdym oświadczeniu złożonym na podstawie postanowień artykułu 17,

h. o każdej notyfikacji dokonanej na podstawie postanowień artykułu 18 i o dacie, z którą wypowiedzenie nabiera mocy,

i. o każdym innym akcie, notyfikacji lub komunikacie dotyczącym niniejszej konwencji.