Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej

Artykuł 2

Postanowienia, zawarte w regulaminie, wspomnianym w art. 1 oraz niniejszej konwencji, obowiązują tylko w stosunku pomiędzy Mocarstwami Układającemi się i tylko jeśli wszyscy wojujący należą do konwencji.