Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej

Artykuł 4

Nie podlegają rownież prawu zajęcia statki, mające na pokładzie misje religijne, naukowe lub filantropijne.