Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

Artykuł 9

Postanowienia niniejszej konwencji stosuje się jedynie do mocarstw umawiających się i tylko jeżeli wszystkie strony walczące należą do niej.