Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu

Załącznik

a. udział w zorganizowanych grupach przestępczych i wymuszanie haraczu/okupu;

b. terroryzm, włącznie z finansowaniem terroryzmu;

c. handel ludźmi i przemyt imigrantów;

d. wykorzystywanie seksualne, włącznie z wykorzystywaniem dzieci;

e. nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi;

f. nielegalny handel bronią;

g. nielegalny handel towarami pochodzącymi z kradzieży i innymi;

h. korupcja i przekupstwo;

i. oszustwo;

j. fałszowanie pieniędzy;

k. podrabianie produktów i piractwo;

l. przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu;

m. morderstwo, poważne uszkodzenie ciała;

n. porwanie, nielegalne ograniczenie swobody i przetrzymywanie zakładników;

o. rozbój lub kradzież;

p. przemyt;

q. wymuszenie;

r. fałszerstwo;

s. piractwo; oraz

t. wykorzystywanie poufnych informacji (insider trading) i manipulacje na rynku.