Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi

Artykuł 9
Przestępstwa pomocnicze

1. Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania za przestępstwa karne zgodnie z jej prawem krajowym następujących działań:

a)  współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa wymienionego w artykułach 5 - 7 niniejszej Konwencji,

b)  organizowanie lub kierowanie innymi osobami w popełnieniu przestępstwa wymienionego w artykułach 5 - 7 niniejszej Konwencji,

c)  przyczynienie się do popełnienia jednego lub więcej przestępstw wymienionych w artykułach 5 - 7 niniejszej Konwencji przez grupę osób działających we wspólnym celu. Takie przyczynienie się musi być umyślne oraz:

i)   dokonane w celu wsparcia działalności przestępczej lub przestępczego celu grupy, jeżeli rezultatem takiej działalności lub celu jest popełnienie przestępstwa wymienionego w artykułach 5 - 7 niniejszej Konwencji, lub

ii)  dokonane ze świadomością zamiaru popełnienia przez grupę przestępstwa wymienionego w artykułach 5 - 7 niniejszej Konwencji.

2. Każda Strona przyjmie również takie środki, jakie będą konieczne do uznania za przestępstwo karne, w myśl i zgodnie z jej prawem krajowym, usiłowania popełnienia przestępstwa wymienionego w artykułach 6 i 7 niniejszej Konwencji.