Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 68
Wejście w życie

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia trzydziestego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. Dla celów niniejszego ustępu, wszelkie instrumenty składane przez regionalne organizacje integracji ekonomicznej nie będą liczone dodatkowo do instrumentów składanych przez państwa członkowskie takich organizacji.

2. Dla każdego z Państw lub regionalnych organizacji integracji ekonomicznej ratyfikujących, przyjmujących, zatwierdzających lub przystępujących do niniejszej Konwencji po złożeniu trzynastego instrumentu takiego działania, niniejsza Konwencja wejdzie w życie trzynastego dnia od daty złożenia stosownego instrumentu przez dane Państwo lub organizację lub w dniu wejścia niniejszej Konwencji w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego Artykułu, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie później.